[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBThôi tóm lại,

Câu chuyện giữa SaigonLUG và VFOSSA thì mình và anh Quang đang tích
cực thảo luận cùng nhau.

2013/9/9 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> Vào 23:13 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, An Nguyen
> <[email protected]> đã viết:
>>> Sau có vài tháng không gặp và bạn An đã trưởng thành lên nhiều quá :) hehe.
>>>
>> Không.
>
> Ý mình là bạn bình tĩnh hơn khi thấy xung đột - điều không thấy cách đây 3 năm.

Một lần nữa, hành động của mình, dù hung hăng hay bình tĩnh tùy thời
điểm, đều được tính toán vì lợi ích trên hết của SaigonLUG. Đối với
mình thì sự gắn kết của các thành viên quan trọng hơn hết.

Chủ đề này dừng ở đây. 2 lí do:
1. Câu chuyện VFOSSA và SaigonLUG thì mình và anh Quang đang giải
quyết cùng nhau. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.
Mình sẽ sớm cập nhật lại cho các bạn có quan tâm.
2. Các bạn off-topic thì vui lòng lập chủ đề khác.

Cám ơn các bạn.
An.