[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBOn Mon, 9 Sep 2013 23:27:27 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Thôi tóm lại,
> 
> Câu chuyện giữa SaigonLUG và VFOSSA thì mình và anh Quang đang tích
> cực thảo luận cùng nhau.

Giống Nga Mỹ bàn nhau đánh Syria quá hỉ hấp dẫn à nghen :^^


--
I am ... 5.5 dog years old.