[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBOn Mon, Sep 9, 2013 at 6:08 PM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
Sau có vài tháng không gặp và bạn An đã trưởng thành lên nhiều quá :) hehe.

Bác Hưng cũng thế, trưởng thành nhiều.

Nhớ lúc mình lần đầu lơ ngơ vào hanoilug phát biểu ý kiến gì đó, có bác nào nick vuhung16 phán xanh rờn và "chú làm tiến sĩ về điện tử viễn thông thì biết gì về phần mềm, im mà nghe các anh nói chuyện". Mất một thời gian mình mới biết bác vuhung không phải 16 tuổi :)) Giờ thấy ít phát ngôn kiểu đó nữa :P

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/