[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBVào 01:36 Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Hai Nam <[email protected]> đã viết:
> Bác Hưng cũng thế, trưởng thành nhiều.
>
> Nhớ lúc mình lần đầu lơ ngơ vào hanoilug phát biểu ý kiến gì đó, có bác nào
> nick vuhung16 phán xanh rờn và "chú làm tiến sĩ về điện tử viễn thông thì
> biết gì về phần mềm, im mà nghe các anh nói chuyện". Mất một thời gian mình
> mới biết bác vuhung không phải 16 tuổi :)) Giờ thấy ít phát ngôn kiểu đó nữa
> :P

<serious>
Mình block email của bạn Hải Nam 7 năm.
Nghĩa là 7 năm mình nhận được email trực tiếp của bạn trừ khi người khác quote.

Tất nhiên bạn không biết điều này.

Gần đây mình phải bỏ không block bạn vì bạn tham gia sự kiện mình làm
BTC, phải đọc email của mentor.

Đọc email của bạn từ 7 năm tới giờ mình vẫn thấy tức ói máu vì tức
kiểu comment mất lịch sự và thiếu đóng góp,
khệnh khạng của trí thức Bắ Hà.
</serious>

Mà thôi cũng đến lúc bỏ qua chuyện này rồi hehe ;)
Làm bố trẻ con rồi nó phải khác chứ.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.