[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Thông báo] Tóm tắt các vấn đề liên quan đến VFOSSA và SaigonLUG2013/9/10 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Tiếp? Vì quá chán ngán cái chợ chiều SaigonLUG và các cái chợ khác sắp
> lập ra, nên mình tuyên bố "thôi, dẹp đóng mở gì gì dẹp hết". Và để
> chào mừng cho "ngày giải thể này", xin tuyên bố trịnh trọng:
>
> G-0-0-D-B-Y-E!

Nếu SaigonLUG không còn hứng thú với anh. Anh có thể gửi một email
trống vào [email protected]

An.