[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Thông báo] Tóm tắt các vấn đề liên quan đến VFOSSA và SaigonLUG2013/9/10 PhuLeRock <[email protected]>:
> Đã nhận tin. Căng thẳng quá.
> Mình vửa đọc hết mail, vừa đọc mà run run cái ipad 3g 64gb full software licences.
>
Anh Phú vui lòng không off-topic. Và trong các mailing list công cộng
cũng không cần phải viết email phản hồi là đã đọc hay chưa.

Cám ơn anh.
An.