[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD 2013] Open CDOn 09/10/2013 04:01 PM, trung gik wrote:
> Chào Severus,
> Mình đã upload ISO của đĩa OpenDisk 12.09 (2012) lên ftp server ở địa
> chỉ sau:
> ftp://physics.hus.edu.vn/pub/other/opendisc1209.iso
> /(em tải ngoài giờ làm việc thì tốt hơn cho chỗ mình)/.
> 
> Mình cũng gửi phần Việt hóa. Chỉ cần copy đè lên thư mục cùng tên trên
> đĩa là ổn. Cách này dùng trong trường hợp không can thiệp vào ISO mà lấy
> ISO trên mạng về.
> 
> Trunggik.
> PS: hôm qua mình bận quá nên bây giờ mới upload được. Sorry!

Em cảm ơn anh, em sẽ xem và phản hồi lại anh sau :-)

Severus


-- 
Be different and always different


TXdqa0NWcz0NCj16VENTDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==