[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hỏi về dịch vụ phục hồi data trên HDD hỏng ở Sài GònHello anh em,

Mặc dù câu hỏi này không liên quan đến FOSS hay Linux, nhưng vì
SaigonLUG có nhiều anh em system engineers nên mình nghĩ chắc có anh
em biết về vấn đề này. Anh em cho mình hỏi ở SG có dịch vụ nào như
trên mà uy tín và chuyên nghiệp. Chi phí không phải vấn đề.

Cụ thể là HDD của một designer bị hỏng vật lí, chứa nhiều bản thiết kế
gốc. Giờ mình tìm nơi nào phục hồi đc phần nào thì tốt phần đó.

Anh em biết dịch vụ nào thì vui lòng cho mình biết để tham khảo với.

Cám ơn anh em


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C