[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] Kỷ niệm chươngDear Ph Anh,
Lúc làm dự toán, anh dự kiến kinh phí là 150k. NẾu em deal được giá thấp thì quá tốt. Dư ra một ít cho những việc khác. Chiều cao thì cỡ 15cm là ok rồi. Em được giao việc này mà, nếu thấy ổn thì cứ quyết thôi.
a Lâm.


2013/9/11 mit <[email protected]>
Chào mọi người,

Vì kinh phí cho phần này chưa rõ, và số lượng cũng không nắm rõ nên hiện tại mình ko xác nhận gì được với bên làm. Chỉ nắm giá sơ bộ là kích thước cao tầm 15cm khoảng 60-70k, cao tầm 15cm~20cm thì khoảng 100-150k.

Do mình sắp đi du lịch, tầm 17 mới về mà 21 đã diễn ra sự kiện nên công việc hiện tại phần này có lẽ xin phép chuyển sang anh Lâm như đã bàn.

Thân,
Mit.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.