[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [SFD] Kỷ niệm chươngAnh Lâm ơi,

Hiện tại ko rõ số lượng nên chưa nói được với người ta, mà sáng mai em bay rồi, khi về mới tính tiếp sợ không kịp. Về việc cá nhân này em cũng đã có trình bày và nói trước với anh rồi. Anh cố gắng giúp em nha.

Thân,
Mit.