[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hỏi về dịch vụ phục hồi data trên HDD hỏng ở Sài GònỞ Viện máy tính http://vienmaytinh.org/ cũng có dịch vụ này.


Vào 17:52 Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:
Lúc trước /me đã từng làm cháy ổ cứng (do nghịch dây điện). Đem đến chỗ này (lúc trước là cửa hàng máy tính bé xíu) http://www.4raovat.com/raovat/Dich-vu-khac/HCM-chuyen-cuu-du-lieu-ten-o-cung-hong-co.html. Có máy tháo lắp này nọ rồi dùng phần cứng cứu. Tuy nhiên đừng nói câu "Chi phí không phải vấn đề" người ta sẽ hét giá rất ghê (lúc đó ko thèm làm luôn về mua ổ cứng mới).
Không biết giờ chỗ đó có bà con gì với trang này hay không: http://cuudulieu.com/


Vào 14:23 Ngày 11 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:

Hello anh em,

Mặc dù câu hỏi này không liên quan đến FOSS hay Linux, nhưng vì
SaigonLUG có nhiều anh em system engineers nên mình nghĩ chắc có anh
em biết về vấn đề này. Anh em cho mình hỏi ở SG có dịch vụ nào như
trên mà uy tín và chuyên nghiệp. Chi phí không phải vấn đề.

Cụ thể là HDD của một designer bị hỏng vật lí, chứa nhiều bản thiết kế
gốc. Giờ mình tìm nơi nào phục hồi đc phần nào thì tốt phần đó.

Anh em biết dịch vụ nào thì vui lòng cho mình biết để tham khảo với.

Cám ơn anh em


--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.