[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 20133 logo của nhà tài trợ và đơn vị tổ chức


Vào 20:16 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:
+1 cho nhận xét trên :D


Vào 18:33 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Quang Nguyen <[email protected]> đã viết:

Đẹp phết :v chả bù cho SFD ngoài HN, nhìn banner hơi ... kinh :3

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/1209363_423213194455193_1266119911_n.jpg


Vào 11:58 Ngày 08 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:
Mình đã thêm vào thời gian địa điểm vào banner, do không có font gốc cho chữ Saigon nên mình đổi sang phông VNI-Coronet (thấy nhẹ nhàng thanh thoát hơn). 

Còn tồn tại vài vấn đề cần sáng tỏ:

- Các logo cần đưa vào
- Kích thước (tỉ lệ) của backdrop)
- Kích thước 3 cái standee của anh Lâm (mình thiết kế theo chuẩn nhỏ nhất 60x160 cm)

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


Attachment: logoDHKHTN.jpg
Description: JPEG image

Attachment: auf-antenne-hcmv-logo_cadre-600-dpi.png
Description: PNG image

Attachment: logoBKHCN.png
Description: PNG image