[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD 2013] Open CDOn 09/10/2013 04:01 PM, trung gik wrote:
> Chào Severus,
> Mình đã upload ISO của đĩa OpenDisk 12.09 (2012) lên ftp server ở địa
> chỉ sau:
> ftp://physics.hus.edu.vn/pub/other/opendisc1209.iso
> /(em tải ngoài giờ làm việc thì tốt hơn cho chỗ mình)/.
> 
> Mình cũng gửi phần Việt hóa. Chỉ cần copy đè lên thư mục cùng tên trên
> đĩa là ổn. Cách này dùng trong trường hợp không can thiệp vào ISO mà lấy
> ISO trên mạng về.
> 
> Trunggik.
> PS: hôm qua mình bận quá nên bây giờ mới upload được. Sorry!

Hi anh !

Em đã kiểm tra, iso này dùng khá tốt tuy nhiên phần mềm hơi cũ, một số
bản như 7zip lâu không cập nhật phiên bản không sao, nhưng như Firefox
thì mới bản 15, vezu cũng tương tự.

Em sẽ thêm các phần mềm mới nhất vào đĩa,  vì anh bận :D

Thân ái !
Severus


-- 
Be different and always different


Ym0wdGQ4Zz0NCj1WVVA1DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==