[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9Chào Huy, confirm dùm thời gian cụ thể và địa điểm chính xác (có thể nói tòa nhà nhà, phòng nào) để mình biết và thông báo cho các bạn tình nguyện viên nhé.
Thanks

--
OpenPGP key: D1495710