[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Đã chèn logo vào banner và standee


Vào 13:30 Ngày 12 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Anh Huy ơi,

Phương Anh đi du lịch rồi, mà hình như không mang laptop theo. Anh Huy
có thể vui lòng take care luôn vụ banner, standee được không? Anh xem
các file svg Phương Anh gửi rồi sửa lại giúp anh em được không?

Nếu được thì quá tuyệt. Em nợ anh một chầu to. :D

An.

2013/9/12 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> vẫn đang tiến hành. Có một vài thay đổi nhỏ về màu sắc nhưng ko nghiêm trọng
> lắm.
>
>
> Vào 11:06 Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]>
> đã viết:
>
>> Vậy thì được rồi anh ơi. Áo tới đâu rồi anh?
>>
>>
>> Vào 10:28 Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã
>> viết:
>>
>>> 3 logo của nhà tài trợ và đơn vị tổ chức
>>>
>>>
>>> Vào 20:16 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã
>>> viết:
>>>
>>>> +1 cho nhận xét trên :D
>>>>
>>>>
>>>> Vào 18:33 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Quang Nguyen <[email protected]>
>>>> đã viết:
>>>>
>>>>> Đẹp phết :v chả bù cho SFD ngoài HN, nhìn banner hơi ... kinh :3
>>>>>
>>>>>
>>>>> https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/1209363_423213194455193_1266119911_n.jpg
>>>>>
>>>>>
>>>>> Vào 11:58 Ngày 08 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã
>>>>> viết:
>>>>>>
>>>>>> Mình đã thêm vào thời gian địa điểm vào banner, do không có font gốc
>>>>>> cho chữ Saigon nên mình đổi sang phông VNI-Coronet (thấy nhẹ nhàng thanh
>>>>>> thoát hơn).
>>>>>>
>>>>>> Còn tồn tại vài vấn đề cần sáng tỏ:
>>>>>>
>>>>>> - Các logo cần đưa vào
>>>>>> - Kích thước (tỉ lệ) của backdrop)
>>>>>> - Kích thước 3 cái standee của anh Lâm (mình thiết kế theo chuẩn nhỏ
>>>>>> nhất 60x160 cm)
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> [email protected]
>>>>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>>>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>>>>> ---
>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>> Groups "SaigonLUG" group.
>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>>> an email to [email protected].
>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> [email protected]
>>>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>>>> ---
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "SaigonLUG" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to [email protected].
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>
>>>>
>>>
>>> --
>>> [email protected]
>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "SaigonLUG" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected].
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> OpenPGP key: D1495710
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected].
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Attachment: banner.png
Description: PNG image

Attachment: standee.png
Description: PNG image