[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9
2013/9/13 Severus <[email protected]>
On 09/12/2013 11:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Chào Huy, confirm dùm thời gian cụ thể và địa điểm chính xác (có thể nói
> tòa nhà nhà, phòng nào) để mình biết và thông báo cho các bạn tình
> nguyện viên nhé.
> Thanks
>

Hi all,
Tòa nhà I phòng hội trường lầu 4 nhé mọi người

Huy nhớ thông báo với phía trường về việc mình đến họp nhé. Một phần để họ nắm thông tin và tạo điều kiện, mặt khác là vì lịch họp dự kiến trong kế hoạch có ghi rõ là 10h sáng. Nếu dời sang chiều thì phải báo các bên liên quan.
Lâm.