[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9


Vào 09:51 Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:

2013/9/13 Severus <[email protected]>
On 09/12/2013 11:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Chào Huy, confirm dùm thời gian cụ thể và địa điểm chính xác (có thể nói
> tòa nhà nhà, phòng nào) để mình biết và thông báo cho các bạn tình
> nguyện viên nhé.
> Thanks
>

Hi all,
Tòa nhà I phòng hội trường lầu 4 nhé mọi người

Huy nhớ thông báo với phía trường về việc mình đến họp nhé. Một phần để họ nắm thông tin và tạo điều kiện, mặt khác là vì lịch họp dự kiến trong kế hoạch có ghi rõ là 10h sáng. Nếu dời sang chiều thì phải báo các bên liên quan.

Hự, em quên mất việc này cứ ngỡ mình có thể liên hệ xong rồi vào ( có anh Lâm bảo kê :D )
 
Lâm.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'