[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9Anh đã gọi điện báo cho trường về việc này rồi. 3h chiều thứ 7. 
Ngoài ra anh cũng đã mời họ tham dự, nhờ gửi thư mời đến các thầy cô và sinh viên của khoa luôn rồi. Cũng đã mời khoa phát biểu tại phiên khai mạc.
Lâm.


2013/9/13 Le Kien Truc <[email protected]>
Huy rút kinh nghiệm, phải liên hệ trước khoảng 3 ngày mới chuẩn bị được. Rồi phải thông báo cuối cùng chính thức + reminder cho mọi người biết. Huy confirm gấp để lát nữa mình reminder tình nguyện viên.


Vào 10:04 Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
Vào 09:51 Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:


2013/9/13 Severus <[email protected]>
On 09/12/2013 11:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Chào Huy, confirm dùm thời gian cụ thể và địa điểm chính xác (có thể nói
> tòa nhà nhà, phòng nào) để mình biết và thông báo cho các bạn tình
> nguyện viên nhé.
> Thanks
>

Hi all,
Tòa nhà I phòng hội trường lầu 4 nhé mọi người

Huy nhớ thông báo với phía trường về việc mình đến họp nhé. Một phần để họ nắm thông tin và tạo điều kiện, mặt khác là vì lịch họp dự kiến trong kế hoạch có ghi rõ là 10h sáng. Nếu dời sang chiều thì phải báo các bên liên quan.

Hự, em quên mất việc này cứ ngỡ mình có thể liên hệ xong rồi vào ( có anh Lâm bảo kê :D )
 
Lâm.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'


--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.