[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [saigonlug] [SFD 2013] Open CDChào Severus,
Mình đang làm việc với 1 bên THT-Solutions dể nhờ họ thiết kế cho nhãn đĩa. Dự định sẽ in cho Saigon 200 nhãn và chuyển vào đó vào ngày thứ 4 hoặc thứ 5 (nếu kịp, và nếu đội trong đó muốn :D).

Còn ngoài Hà Nội mình cũng sẽ cập nhật nội dung đĩa này để in và phát vào hôm SFD. Nhưng còn chưa hỏi ban tổ chức sẽ dự định in bao nhiêu đĩa nữa.

Chúc mạnh khỏe.
Trunggik.


> Date: Thu, 12 Sep 2013 21:29:14 +0700
> From: [email protected]
> To: [email protected]
> CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]
> Subject: Re: [saigonlug] [SFD 2013] Open CD
>
> On 09/10/2013 04:01 PM, trung gik wrote:
> > Chào Severus,
> > Mình đã upload ISO của đĩa OpenDisk 12.09 (2012) lên ftp server ở địa
> > chỉ sau:
> > ftp://physics.hus.edu.vn/pub/other/opendisc1209.iso
> > /(em tải ngoài giờ làm việc thì tốt hơn cho chỗ mình)/.
> >
> > Mình cũng gửi phần Việt hóa. Chỉ cần copy đè lên thư mục cùng tên trên
> > đĩa là ổn. Cách này dùng trong trường hợp không can thiệp vào ISO mà lấy
> > ISO trên mạng về.
> >
> > Trunggik.
> > PS: hôm qua mình bận quá nên bây giờ mới upload được. Sorry!
>
> Hi anh !
>
> Em đã kiểm tra, iso này dùng khá tốt tuy nhiên phần mềm hơi cũ, một số
> bản như 7zip lâu không cập nhật phiên bản không sao, nhưng như Firefox
> thì mới bản 15, vezu cũng tương tự.
>
> Em sẽ thêm các phần mềm mới nhất vào đĩa, vì anh bận :D
>
> Thân ái !
> Severus
>
>
> --
> Be different and always different
>