[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Anh Huy ơi,

Phiền anh thêm chỗ cho 3 logo.

Và chia ra là:
BTC: KHTN và SaigonLUG
Tài trợ: Bộ KHCN và AUF
Truyền thông: VFOSSA và Thong tin cong nghe.

Anh sửa sớm giúp em để mình gửi lại cho bên KHTN nhé.

Nếu có gì cần anh cứ gọi em 0943-747-749.

An.2013/9/13 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Đã chèn logo vào banner và standee
>
>
> Vào 13:30 Ngày 12 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã
> viết:
>
>> Anh Huy ơi,
>>
>> Phương Anh đi du lịch rồi, mà hình như không mang laptop theo. Anh Huy
>> có thể vui lòng take care luôn vụ banner, standee được không? Anh xem
>> các file svg Phương Anh gửi rồi sửa lại giúp anh em được không?
>>
>> Nếu được thì quá tuyệt. Em nợ anh một chầu to. :D
>>
>> An.
>>
>> 2013/9/12 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
>> > vẫn đang tiến hành. Có một vài thay đổi nhỏ về màu sắc nhưng ko nghiêm
>> > trọng
>> > lắm.
>> >
>> >
>> > Vào 11:06 Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc
>> > <[email protected]>
>> > đã viết:
>> >
>> >> Vậy thì được rồi anh ơi. Áo tới đâu rồi anh?
>> >>
>> >>
>> >> Vào 10:28 Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã
>> >> viết:
>> >>
>> >>> 3 logo của nhà tài trợ và đơn vị tổ chức
>> >>>
>> >>>
>> >>> Vào 20:16 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]>
>> >>> đã
>> >>> viết:
>> >>>
>> >>>> +1 cho nhận xét trên :D
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>> Vào 18:33 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Quang Nguyen
>> >>>> <[email protected]>
>> >>>> đã viết:
>> >>>>
>> >>>>> Đẹp phết :v chả bù cho SFD ngoài HN, nhìn banner hơi ... kinh :3
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>> https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/1209363_423213194455193_1266119911_n.jpg
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>> Vào 11:58 Ngày 08 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]>
>> >>>>> đã
>> >>>>> viết:
>> >>>>>>
>> >>>>>> Mình đã thêm vào thời gian địa điểm vào banner, do không có font
>> >>>>>> gốc
>> >>>>>> cho chữ Saigon nên mình đổi sang phông VNI-Coronet (thấy nhẹ nhàng
>> >>>>>> thanh
>> >>>>>> thoát hơn).
>> >>>>>>
>> >>>>>> Còn tồn tại vài vấn đề cần sáng tỏ:
>> >>>>>>
>> >>>>>> - Các logo cần đưa vào
>> >>>>>> - Kích thước (tỉ lệ) của backdrop)
>> >>>>>> - Kích thước 3 cái standee của anh Lâm (mình thiết kế theo chuẩn
>> >>>>>> nhỏ
>> >>>>>> nhất 60x160 cm)
>> >>>>>>
>> >>>>>> --
>> >>>>>> [email protected]
>> >>>>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> >>>>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> >>>>>> ---
>> >>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>> >>>>>> Groups "SaigonLUG" group.
>> >>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>> >>>>>> send
>> >>>>>> an email to [email protected]
>> >>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>> --
>> >>>>> [email protected]
>> >>>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> >>>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> >>>>> ---
>> >>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>> >>>>> Groups "SaigonLUG" group.
>> >>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>> >>>>> send
>> >>>>> an email to [email protected]
>> >>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>
>> >>> --
>> >>> [email protected]
>> >>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> >>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> >>> ---
>> >>> You received this message because you are subscribed to the Google
>> >>> Groups
>> >>> "SaigonLUG" group.
>> >>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> >>> an
>> >>> email to [email protected]
>> >>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> OpenPGP key: D1495710
>> >>
>> >> --
>> >> [email protected]
>> >> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> >> To unsubscribe: <[email protected]>
>> >> ---
>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>> >> Groups
>> >> "SaigonLUG" group.
>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> >> an
>> >> email to [email protected]
>> >> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >
>> >
>> > --
>> > [email protected]
>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>> > To unsubscribe: <[email protected]>
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups
>> > "SaigonLUG" group.
>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> > an
>> > email to [email protected]
>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

Attachment: Logo VFSa.jpg
Description: JPEG image

Attachment: saigonlug.jpg
Description: JPEG image

Attachment: logo.png
Description: PNG image