[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9On 09/13/2013 11:31 AM, Le Kien Truc wrote:
> Huy rút kinh nghiệm, phải liên hệ trước khoảng 3 ngày mới chuẩn bị được.
> Rồi phải thông báo cuối cùng chính thức + reminder cho mọi người biết.
> Huy confirm gấp để lát nữa mình reminder tình nguyện viên.
> 
> 

Chân thành xin lỗi anh em về việc này, em confirm là chiều mai đơn giản
là khả năng các tình nguyện viên nghỉ học, thời gian rảnh hơn buổi sáng
( KHTN học sáng thứ 7)

Severus


-- 
Be different and always different


dCtHN3IwYz0NCj1Ic3hPDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==