[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Về thông cáo báo chíSorry các bạn vì chậm trễ.
Mình xin đính kèm Press Release của sự kiện.On Fri, Sep 13, 2013 at 10:20 AM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
<[email protected]> wrote:
> Chào An và các bạn,
> Hiện tại có một thiếu sót là mình chưa có thông cáo báo chí, phần này anh
> nhớ lần trước An đã nhận và anh có ghi vào plan nhưng giờ chưa có thông tin
> gì. Nhờ An làm giúp anh phần này sớm để a gửi đến ĐHKHTN nhé. Mình cũng cần
> mời họ tham gia và phát biểu ở phiên khai mạc. Ngoài ra TCBC cũng để a gửi
> đến một số báo mà a có mối quan hệ luôn (ngoài TTCN).
> Cảm ơn các bạn,
> Lâm.
> --
> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
> Mobile: (84) 90 38 39 390
> Lac Tien Computing Joint Stock Company
> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
> City, Vietnam
> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
> Email: [email protected]; [email protected]
> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
> http://community.lactien.com
> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
> City.
> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management
> system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
> training.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

Attachment: press-release-2013.pdf
Description: Adobe PDF document