[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Về thông cáo báo chí



Chào,


2013/9/14 An Nguyen <[email protected]>
Sorry các bạn vì chậm trễ.
Mình xin đính kèm Press Release của sự kiện.

Nếu không quá muộn, có thể bổ sung thêm câu (và thông tin) là "ngày SFD được tổ chức hằng năm vào ngày thứ bảy thứ 3 của tháng 09".

Như thế, những người đã đọc và chú ý thì sẽ tự biết ngày nào sẽ là ngày SFD trong những năm tới.

Chúc mạnh khỏe và thành công.

--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: Choses vues et vécues...