[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Note laị buổi họp ngày 14/9An Nguyen.
Sent from November Seven.
On Sep 14, 2013 8:27 PM, "Severus" <[email protected]> wrote:
>
> Chào mọi người
>
> Chiều nay theo đúng lịch đã họp BTC và các tình nguyện viên, buổi họp có
> các nội dung sau
>
> + Trao đổi với tình nguyện viên về công việc tổ chức và các việc cần làm
> : hướng dẫn khách tham dự, hỗ trợ diễn giả.
>
> + Xác nhận ngày tổ chức chúng ta có tòan quyền dùng hội trường, phòng
> 202, 402, 403 tòa nhà I.
>
> + KHTN sẽ hỗ trợ về việc treo backdrop, băng rôn, các thiết bị và wifi
> cho ngày tổ chức,
>
> + Đề nghị trường KHTN nếu có thể, hõan thi công tầng 3 để tránh tiếng ồn.
Họ đã ko gặp chúng ta chiều nay. Mình cần liên lạc kĩ với họ về chuyện này.

Well, bureaucracy on max level.
>
> + Các công việc cần làm: in băng rôn, bacdrop, mua quà và in cd ( đã
> nhận tiền ), gửi thư tới diễn giả xác nhận nội dung yêu cầu gừi slide
> trước, thông cáo báo chí, pr cho sự kiện
>
> Anh An, anh gửi cho em danh sách email các diễn giả, em sẽ liên hệ, trễ
> nhất thứ 2 sẽ có nội dung em gửi anh Trúc viết bài.
>
> Anh Xuân Huy, anh có thể liên hệ bác Tâm : 0993377523 về kích thước
> backdrop và hỗ trợ treo, bác Hinh: 0909530592 để hỗ trợ về phòng Hội
> trường cho thuận việc,
>
> Em sẽ sắp xếp, liên hễ diện giả, để lên thời gian cho sự kiện, chậm nhất
> thứ 2 sẽ gửi lên.
>
> Anh Trúc nhắn với tình nguyện viên thứ 7 có thể sẽ dán mặt đĩa in, mất
> khỏang 1h cho 200 đĩa hoặc em sẽ giao đĩa sớm để dán sớm tùy vào mặt đĩa
> gửi từ anh Trung HN vào thời gian nào,
>
> Mitsuki, em sè gửi địa chỉ nhà chị, chị nhận giấy mặt đĩa như các lần
> trước nhé.
P.A. đang ở HN, chúng ta nên tìm bạn khác?
>
> Thân ái,
> Severus
>
> --
> Be different and always different
>