[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Note laị buổi họp ngày 14/9On 09/14/2013 10:46 PM, Le Kien Truc wrote:
> Đề nghị không dán đĩa kiểu label tròn. Nếu cần thì in sticker tháo dán
> nho nhỏ logo của sự kiện dán lên sẽ dễ hơn rất nhiều so với dán đĩa tròn
> cả mặt đĩa
> 

Dán cả mặt đẹp hơn hehe,

Anh An, đến giờ em vẫn chưa nhận được thông tin diễn giả >.<

Anh Trúc cứ viết bài pr cho sự kiện đi anh, dựa vào tiêu đề chắc anh
cũng biết nội dung :-)
-- 
Be different and always different


a05Tb3NDaz0NCj1Dd2ZUDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==