[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Note laị buổi họp ngày 14/9On 09/15/2013 07:11 PM, Le Kien Truc wrote:
> Huy đừng đùa, nếu thông tin chúng ta không ổn cho sự kiện tới buổi đó
> không có bài có chất lượng như mong đợi thì uy tín ảnh hưởng nghiêm
> trọng đấy.
> 
Em không đùa, họ đã đăng kí thì em nghĩ họ sẽ đến, em đã gửi mail rồi,
mai mốt sẽ có cho anh hehe

P/s tổ chức mới thấy mình non :D

-- 
Be different and always different


dk1mbW5mOD0NCj14dWQ3DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==