[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD2013

Câu đầu tiên ghi "Như thông lệ vào ngày thứ bảy, trong tuần thứ 3 của tháng 9" theo tôi là không đúng và nên ghi là "Như thông lệ vào ngày thứ bảy thứ 3 của tháng 9" là chính xác hơn.


Chào bác, do em nghĩ diễn đạt câu như vậy nó hơi lủng cũng khó hiểu nên tìm từ dễ dài hơn một chút. Giờ em sẽ gửi bản này cho bên phía Thông tin công nghệ.