[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] Kỷ niệm chươngnhớ chọn outline font nhé.


Vào 16:57 Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:
đề nghị P.Anh xuất ra file pdf để người ta gia công, đưa file svg sẽ bị sai lệch thông tin rất nhiều.


Vào 16:44 Ngày 16 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:

Cám ơn Phương Anh nhé.

Anh Huy ơi,

Anh xem lại có chỉnh gì thêm không rồi anh Lâm đi làm kỉ niệm chương luôn.

An Nguyen.
Sent from November Seven.

On Sep 16, 2013 4:41 PM, "mit" <[email protected]> wrote:
File svg, vì lam gap nen minh ko canh chinh duoc khoang cach tu chu xuong den ngay thang theo kich thuoc ky niem chuong. Do vay minh de 3 chi tiet gom: line, Than tang, va 21.09.2013 mau den de de~ nhin. Khi in minh doi thanh mau trang no se an tuong hon tren nen kieng' trong.

Than,
Phuong Anh.

On Thursday, September 12, 2013 2:56:29 PM UTC+8, An Nguyen wrote:
Phương Anh không có SĐT hay địa chỉ cụ thể.

Chỉ nói là khu vực Lương Hữu Khánh - Bùi Thị Xuân.

An.

On Thu, Sep 12, 2013 at 1:33 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> OK. Để em call.
>
> On Thu, Sep 12, 2013 at 1:32 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
> <[email protected]> wrote:
>> Phương Anh đã chọn chỗ nào vậy An?
>> Nếu chọn chỗ anh giới thiệu lúc sau thì anh có điện thoại, chọn chỗ ban đầu
>> hai anh em trao đổi thì anh chỉ biết chỗ thôi.
>> Lâm.
>>
>>
>> On Thu, Sep 12, 2013 at 1:26 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>>
>>> Phương Anh đi rồi. Có ai có thông tin liên lạc của bên làm kỉ niệm chương
>>> không?
>>>
>>> An.
>>>
>>> On Wed, Sep 11, 2013 at 9:46 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
>>> <[email protected]> wrote:
>>> > hi Phương Anh,
>>> > Hồi đó anh xin cho 20 phần mà. 20 phần cho diễn giả và cả nhà tài trợ,
>>> > đơn
>>> > vị hỗ trợ. Hiện tại nhà tài trợ chỉ có AUF là có thể nhận thôi, MoST thì
>>> > bó
>>> > tay. Đơn vị hỗ trợ thì chỉ có trường KHTN. Em có thể đặt 20 phần, giá
>>> > 150k.
>>> > Em cho địa chỉ đi, anh sẽ đến lấy dùm cho.
>>> > a Lâm.
>>> >
>>> >
>>> > 2013/9/11 mit <[email protected]>
>>> >>
>>> >> Anh Lâm ơi,
>>> >>
>>> >> Hiện tại ko rõ số lượng nên chưa nói được với người ta, mà sáng mai em
>>> >> bay
>>> >> rồi, khi về mới tính tiếp sợ không kịp. Về việc cá nhân này em cũng đã
>>> >> có
>>> >> trình bày và nói trước với anh rồi. Anh cố gắng giúp em nha.
>>> >>
>>> >> Thân,
>>> >> Mit.
>>> >>
>>> >> --
>>> >> [email protected]
>>> >> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> >> To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>>> >> ---
>>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> >> Groups
>>> >> "SaigonLUG" group.
>>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> >> an
>>> >> email to [email protected]googlegroups.com.
>>> >> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>> >
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > --
>>> > Vo Thai Lam (Mr) | CEO
>>> > Mobile: (84) 90 38 39 390
>>> > Lac Tien Computing Joint Stock Company
>>> > Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi
>>> > Minh
>>> > City, Vietnam
>>> > Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
>>> > Email: [email protected]; [email protected]
>>> > Website: http://www.lactien.com  | Our community:
>>> > http://community.lactien.com
>>> > Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
>>> > from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced
>>> > in
>>> > the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
>>> > services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
>>> > City.
>>> > Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project
>>> > Management
>>> > system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
>>> > training.
>>> >
>>> > --
>>> > [email protected]
>>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> > To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>>> > ---
>>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>>> > Groups
>>> > "SaigonLUG" group.
>>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> > an
>>> > email to [email protected]googlegroups.com.
>>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>>> Linux Technician & FOSS Advocate
>>> -------
>>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>>
>>> --
>>> [email protected]
>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "SaigonLUG" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected]googlegroups.com.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
>> Mobile: (84) 90 38 39 390
>> Lac Tien Computing Joint Stock Company
>> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
>> City, Vietnam
>> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
>> Email: [email protected]; [email protected]
>> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
>> http://community.lactien.com
>> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
>> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
>> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
>> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
>> City.
>> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management
>> system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
>> training.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.