[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD2013Khi viết bài mình làm fact checker và sửa lại một số thông tin. Nếu ai cần đính chính gì thì góp ý nhé.


--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2013/9/16 Hai Nam <[email protected]>
Mình đăng rồi http://www.thongtincongnghe.com/article/51540

Tính chờ hình đẹp của An mà chưa thấy nên lấy hình 2009 để minh hoạ.

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2013/9/16 An Nguyen <[email protected]>

ủa, tui gửi cho anh Nam và gửi luôn lên list rùi mà Trúc. Press Release tui soạn hôm bữa.

An Nguyen.
Sent from November Seven.

On Sep 16, 2013 4:15 PM, "Le Kien Truc" <[email protected]> wrote:
Chào anh Nam,

Em xin gửi thông tin báo chí cho sự kiện Software Freedom Day 2013 - TP Hồ Chí Minh. Bên anh giúp phần đăng bài và truyền thông cho sự kiện. Các hình ảnh em lấy từ http://sfd.saigonlug.org/ và các bài viết về SFD của trang Thông tin công nghệ. Bên anh có thể biên tập và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

Ngoài ra cũng nhờ bên anh hỗ trợ đưa thông tin này đến các kênh truyền thông khác như các trang tin điện tử, tòa soạn báo liên kết. 

Xin cảm ơn.

--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.