[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD2013On 09/16/2013 05:08 PM, Hai Nam wrote:
> Khi viết bài mình làm fact checker và sửa lại một số thông tin. Nếu ai
> cần đính chính gì thì góp ý nhé.
> 
> 
> --
> Nguyễn Hải Nam
> 
> Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
> 
> 

Hi all, hiện tại một vấn đề khá lớn là diễn giả quá ít, hiện tại có 6
diễn giả trên trang chủ và 2 diễn giả liên hệ anh Lâm, vấn đề này khá
khó vì sắp tổ chức, em lên lịch mỗi diễn giả 40 phút cũng không đủ như
dự kiến.

Vấn đề quà + dvd đã liên hệ chỗ in dvd, thứ 4 in thứ 5 lấy. Quà sẽ mua
sau khi thanh tóan dvd theo số tiền còn lại.
-- 
Be different and always different


a0FoSjFucz0NCj1DTndqDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==