[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013banner và băng rôn là một, bác Tâm nói là treo trước tòa nhà I. Nếu treo ở công trường chẳng hạn thì phải xin phép trường.


Vào 21:46 Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:
On 09/16/2013 05:03 PM, Le Kien Truc wrote:
> Em đã chuyển 1 triệu qua tài khoản anh Huy. Về các khoản giấy tờ nếu anh
> lấy được hóa đơn đỏ thì tốt. Nếu không cũng nhờ bên họ cung cấp hóa đơn
> bán hàng cho mình. Về các khoảng phí vận chuyển, công treo chắc không có
> hóa đơn đủ được nhưng chắc cũng sẽ được du di một phần nào đó.
> Cảm ơn anh.
>

Anh Huy, cụ thể chúng ta sẽ treo banner và băng rôn ở đâu anh ơi ?
--
Be different and always different