[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cập nhật website của SaigonSFD 2013Cảm ơn Châu An.

Chúc SFD Tp HCM thành công tốt đẹp!

Quang

Le 17/09/2013 09:26, An Nguyen a écrit :
http://sfd.saigonlug.org/

Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).

Có đủ thông tin về SFD tại Hà Nội.

Let me know if you have any questions.
An.