[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Chào mọi người,


2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
http://sfd.saigonlug.org/

Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).


Vui lòng chú ý :

Bộ KHCN không quản lý Quỹ MOST !
Bộ KHCN (VP CNTT) đã tạo điều kiện xây dựng quỹ MOST để phục vụ cho Cộng đồng FOSS tại VN.

Cộng đồng FOSS quản lý Quỹ MOST thông qua một bản quản lý quỹ gồm 6 thành viên đa số của HanoiLUG và (Ubuntu-Vn) và có Trúc (SaigonLUG và Ubuntu-Vn).

Dự án MOST không có logo, có trang web là http://du-an-most.hanoilug.org/
Vậy chỉ cần nêu lên sự tài trợ của dự án MOST và đưa (quảng bá) liên kết đến trang của dự án là đủ.

Chúc mạnh khỏe.
--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: Choses vues et vécues...