[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 20132013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.

An.
>
>
> Vào 10:32 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]>
> đã viết:
>
>> Chào An,
>> Hôm họp ở quán Du Miên mình có nhắc vấn đề là MOST không có logo rồi. MOST
>> khác với MOST bộ KHCN, sợ để vậy mọi người hiểu lầm nữa. Nhưng nghĩ lại
>> nguồn gốc ban đầu của quỹ nên chắc để cũng không sao. Nay bác Quỳnh nói vậy
>> chúng ta nên để tên thôi.
>>
>>
>> Vào 10:27 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]>
>> đã viết:
>>
>>> Đã cập nhật lại trang web, cám ơn thông tin kịp thời và chính xác của bác
>>> Quỳnh.
>>>
>>> @anh Xuân Huy: Anh nhớ sửa lại như trên trước khi in ấn nhé. Thanks anh.
>>>
>>> 2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>:
>>> > Ồ cám ơn bác Quỳnh rât nhiều,
>>> >
>>> > Trong này anh em thật sự cũng đã khá lúng túng về vấn đề thông tin của
>>> > quỹ MOST.
>>> >
>>> > @anh Xuân Huy: anh bỏ hết logo của của Bộ KHCN ra khỏi artwork nhé.
>>> > - Mình sẽ cập nhật trang web.
>>> >
>>> > An.
>>> >
>>> > 2013/9/17 Quynh Vu Do <[email protected]>:
>>> >> Chào mọi người,
>>> >>
>>> >>
>>> >> 2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
>>> >>>
>>> >>> http://sfd.saigonlug.org/
>>> >>>
>>> >>> Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).
>>> >>>
>>> >>
>>> >> Vui lòng chú ý :
>>> >>
>>> >> Bộ KHCN không quản lý Quỹ MOST !
>>> >> Bộ KHCN (VP CNTT) đã tạo điều kiện xây dựng quỹ MOST để phục vụ cho
>>> >> Cộng
>>> >> đồng FOSS tại VN.
>>> >>
>>> >> Cộng đồng FOSS quản lý Quỹ MOST thông qua một bản quản lý quỹ gồm 6
>>> >> thành
>>> >> viên đa số của HanoiLUG và (Ubuntu-Vn) và có Trúc (SaigonLUG và
>>> >> Ubuntu-Vn).
>>> >>
>>> >> Dự án MOST không có logo, có trang web là
>>> >> http://du-an-most.hanoilug.org/
>>> >> Vậy chỉ cần nêu lên sự tài trợ của dự án MOST và đưa (quảng bá) liên
>>> >> kết đến
>>> >> trang của dự án là đủ.
>>> >>
>>> >> Chúc mạnh khỏe.
>>> >> --
>>> >> Vu Do Quynh (M.)
>>> >> Hanoi, Vietnam
>>> >> Blog personnel: Choses vues et vécues...
>>> >>
>>> >> --
>>> >> [email protected]
>>> >> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> >> To unsubscribe: <[email protected]>
>>> >> ---
>>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> >> Groups
>>> >> "SaigonLUG" group.
>>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> >> an
>>> >> email to [email protected]
>>> >> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > --
>>> > Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>>> > Linux Technician & FOSS Advocate
>>> > -------
>>> > OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>>> > Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>>> Linux Technician & FOSS Advocate
>>> -------
>>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>>
>>> --
>>> [email protected]
>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "SaigonLUG" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected]
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> OpenPGP key: D1495710
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C