[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013
Vào 10:41 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.

Mình nghĩ không cần An à. Để chữ thay logo là được rồi.