[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Anh nghĩ em nên làm giấy A3, em dùng openoffice chèn vài họa tiết đơn giản hoặc icon cờ lê mỏ lết hay bánh xe hoặc hình nhân viên kỹ thuật bên cạnh chữ Góc Kỹ Thuật. Anh nghĩ em làm được.


Vào 10:47 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:
Nếu rãnh anh Huy làm giúp em cái gì đó có chữ Góc Kỹ Thuật nho nhỏ để gắn lên ngay chỗ làm việc nhé. Nếu anh không làm được thì nói em in giấy A4 tạm


Vào 22:20 Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:

On 09/16/2013 10:15 PM, Xuân Huy Trần wrote:
> banner và băng rôn là một, bác Tâm nói là treo trước tòa nhà I. Nếu treo
> ở công trường chẳng hạn thì phải xin phép trường.
>
Ok, em cảm ơn anh, vậy cũng đủ rồi :-)


--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.