[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tìm MC SFDHi Trúc,

Cái này thì cứ tìm, có khi ra một bạn nữ/nam dễ xương có tài MC dẫn chương trình ngon lành, hong có ai thì mình sẽ nhận để kịp ngày. Vậy thôi, hehe :D!

Thân,
Mit.

On Tuesday, September 17, 2013 9:32:31 AM UTC+7, afterlastangel wrote:
Chào mọi người,
Không biết vấn đề này tới đâu rồi. Phương An có đảm trách được vấn đề MC không? Hoặc có nhờ ai làm MC được không? Như đã bàn lúc trước chỉ dẫn  chương trình giới thiệu  lúc ban đầu, chuyển giữa các bài ở hội trường và bế mạc.
Thân


--
OpenPGP key: D1495710