[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Tìm MC SFD
Vào 21:36 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, mit <[email protected]> đã viết:
Cái này thì cứ tìm, có khi ra một bạn nữ/nam dễ xương có tài MC dẫn chương trình ngon lành, hong có ai thì mình sẽ nhận để kịp ngày. Vậy thôi, hehe :D!

​MC nam thì anh Võ Thái Lâm hội tụ mọi yếu tố ở mức độ tốt nhất:
Đẹp trai, điềm đạm, đam mê security và FOSS cũng như đã có vợ :)--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.