[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013On 09/18/2013 12:14 AM, An Nguyen wrote:
> Chào các bạn,
> 
> Mọi người vui lòng cập nhật tiến độ cho phần của mình nhé.
> 
> 1. Áo
> 2. Đĩa CD và nhãn đĩa
> 3. Bandroll, backdrop và standee
> 4. Kỉ niệm chương
> 5. Phần quà
> 
> An.
> 

Đĩa em sẽ cho in vào ngày mai, 24h sẽ xong, quà cũng mua vào ngày mai hehe.

Nhãn đĩa nếu không ai có ý kiến gì thêm vẫn dùng của anh Trunggik thì sẽ
gưi địa chỉ nhận ra (có lẽ nhà Mit cho lẹ) khỏang thứ 6 chậm nhất sẽ có

-- 
Be different and always different


dHQxQ1Jwcz0NCj1uM1hrDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==