[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013Các bạn ơi,

Mình vẫn chưa nhận tiền từ CNF nhé. Tuy nhiên mình để sẵn 10tr tiền cá nhân đây, nếu ai cần thì mình ứng ngay cho nhé.

Thanks.

An Nguyen.
Sent from November Seven.