[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013On 09/19/2013 09:23 AM, mit wrote:
> Đã nhận được nhãn đĩa từ anh Trung nhé mọi người.
> 

Đã in đĩa, quà và dây đeo mua sau ( vấn đề quà có chút rắc rối là tiền
quà sẽ bị âm mất, tiền in đĩa là 1.140.000 )


-- 
Be different and always different


bG9uUjdpMD0NCj15QlZhDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==