[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013Huy cứ mua quà cho đủ 2 triệu là được. Có gì sẽ dùng 2 áo để làm thêm quà tặng đặc biệt. 


Vào 17:07 Ngày 19 tháng 9 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:
On 09/19/2013 09:23 AM, mit wrote:
> Đã nhận được nhãn đĩa từ anh Trung nhé mọi người.
>

Đã in đĩa, quà và dây đeo mua sau ( vấn đề quà có chút rắc rối là tiền
quà sẽ bị âm mất, tiền in đĩa là 1.140.000 )


--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710