[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chương trình SFD vừa cập nhật - mới nhấthttp://sfd.saigonlug.org/sfd2013/program/

Chào các bạn.

Phiên khai mạc sẽ có thêm đại diện từ TP. HCM đến thuyết trình về
chương trình sử dụng FOSS của TP. HCM. Sài Gòn là một đô thị kinh tế,
nên mình tin chắc là bài thuyết trình keynote này ở phiên khai mạc sẽ
có thông tin thú vị, đặc biệt là cho anh em làm business.

@Huy: Nhiệm vụ của em là liên lạc với các diễn giả để thông báo cho họ
về lịch thuyết trình.

Mọi người cần liên hệ gì thì vui lòng gọi cho mình:
0943-747-749 An

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C