[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD20132013/9/20 Hung Nguyen <[email protected]>:
> Đinh mai đi nghe bài nói chuyện của cu An mà nó lại bỏ mất, buồn ghê.
>
Hehe, /me cho là chủ đề System Automation hơi kén người nghe nên rút.

Có lẽ /me sẽ làm workshop sâu và trọng tâm cho anh em kĩ thuật sau SFD
này. Khi đó, với lượng người nghe có chuyên môn thì chia sẻ, thuyết
trình về kiến trúc có lẽ sẽ thú vị và bổ ích hơn.

An.