[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mình đang ở KHTNMáy chiếu của KHTN không hoạt động.

Anh Lâm sẽ mang máy chiếu đến.

An

On Saturday, September 21, 2013, An Nguyen wrote:
Mình đang ở KHTN.

Không có một cái banner hay backdrop nào được treo. Tại sao mình không lấy làm lạ nhỉ?--
An Nguyen.


--
An Nguyen.