[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Xin Chào SAIGONLUGEm hiện đang là sinh viên năm 2 ngành CNTT. Em biết đến SAIGONLUG khi tham gia chương trình SFD vào sáng ngày hôm nay. Trước kia em đã thử cài đặt và sử dụng Linux, nhưng đã gặp nhiều khó khăn nên đành quay về với Windows. Sau khi tham gia chương trình vào sáng nay em đã có thêm quyết tâm tìm hiểu về Linux. Em rất vui khi được tham gia vào cộng đồng SAIGONLUG, và em rất tâm đắc khi đọc về qui tắc ứng xử của SAIGONLUG. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả cộng đồng. Em xin cảm ơn