[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thank you every one for Software Freedom Day 2013Cảm ơn mọi người đã tham gia vào hoạt động hôm nay.
Mọi người đã có một ngày đóng góp hết mình. Các hoạt động tổng kết về sự kiện xin dời lại vào đầu tuần sau. 

Anh Lâm nếu có cử người qua lấy standee thì lấy luôn backdrop,banner sự kiện về làm kỉ  niệm nhé anh.
Cheers
--
OpenPGP key: D1495710