[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thank you every one for Software Freedom Day 2013On 09/21/2013 07:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Cảm ơn mọi người đã tham gia vào hoạt động hôm nay.
> Mọi người đã có một ngày đóng góp hết mình. Các hoạt động tổng kết về sự
> kiện xin dời lại vào đầu tuần sau. 
> 
> Anh Lâm nếu có cử người qua lấy standee thì lấy luôn backdrop,banner sự
> kiện về làm kỉ  niệm nhé anh.
> Cheers
> -- 
> OpenPGP key: D1495710
> 
Anh Lâm lên lấy thì qua phòng 24 hoặc 204 nhé :-)

-- 
Be different and always different


TE1qYlFOZz0NCj1ucG1rDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==