[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Xin Chào SAIGONLUGOn 09/21/2013 09:13 PM, anh tien Nguyen wrote:
> Dạ em gốc quê ở Nha Trang, em vào thành phố HCM được 1 năm thôi. Nhà em
> ở bên đường bến cá đó, nhà chị ở đường nào ở Nha Trang dị, chị có hay về
> thăm Nha Trang không. Nha Trang mình dạo này đổi mới lắm.
> 
> 
> Vào 15:19 Ngày 21 tháng 9 năm 2013, Quynh Vu Do <[email protected]
> <mailto:[email protected]>> đã viết:
> 
>   Chào Anh,
> 
> 
>   2013/9/21 anh tien Nguyen <[email protected]
>   <mailto:[email protected]>>
> 
>     Em hiện đang là sinh viên năm 2 ngành CNTT. Em biết đến
>     SAIGONLUG khi tham gia chương trình SFD vào sáng ngày hôm nay.
>     Trước kia em đã thử cài đặt và sử dụng Linux, nhưng đã gặp nhiều
>     khó khăn nên đành quay về với Windows. Sau khi tham gia chương
>     trình vào sáng nay em đã có thêm quyết tâm tìm hiểu về Linux. Em
>     rất vui khi được tham gia vào cộng đồng SAIGONLUG, và em rất tâm
>     đắc khi đọc về qui tắc ứng xử của SAIGONLUG. Em rất mong nhận
>     được sự giúp đỡ của tất cả cộng đồng. Em xin cảm ơn
> 

Bác Quỳnh là "nam" bạn ah :-)

-- 
Be different and always different


cFZncVZrYz0NCj1tZWJsDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==