[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Xin Chào SAIGONLUGOn 09/21/2013 09:18 PM, anh tien Nguyen wrote:
> ôi em xin lỗi, em thấy tên quỳnh tưởng là đàn ông. Em thành thật xin lỗi
> anh.
> 
> 
Thì bác ấy là đàn ông mà bạn :-)


-- 
Be different and always different


OWx3M0JiZz0NCj02bU1ZDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==